การทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

11-1

ภายหลังจากการเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น IRS มีประสบการณ์มากมายที่ทำให้การกำจัดสิ่งปนเปื้อน เป็นเรื่องง่าย และช่วยให้อายุเครื่องจักรทำงานได้นานขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบริการการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องจักรรวมถึง

  • การประเมินระยะเวลาในการทำความสะอาดและการซ่อมบำรุง
  • การยืดอายุของเครื่องจักร
  • การนำเครื่องจักรเก่ามาตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้ และอัพเกรด
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services