การกู้คืนของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

การสูญเสียระยะเวลาเบื้องต้นเนื่องจากเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายจนส่งผลต่อระบบปฏิบัติการ IRS สามารถช่วยได้ IRS มีประสบการณ์จากการซ่อมแซมเครื่องจักรภายหลังจากที่เกิดเหตุภัยพิบัติ IRS สามารถบ่งชี้ได้ว่าสิ่งไหนสามารถซ่อมได้หรือซ่อมไม่ได้  สามารถบ่งชี้และแสดงให้เข้าใจได้ว่าแต่ละภัยพิบัติส่งผลต่ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างไร โครงสร้างของ IRS ออกแบบมาให้สามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อประหยัด เวลา เงิน และรวมไปถึงธุรกิจของลูกค้า การบริการกู้คืนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ รวมไปถึง

  • การซ่อมแซมและการฟื้นฟูวงจรไฟฟ้า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
  • การซ่อมแซมและการติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม
  • การซ่อมแซมและฟื้นฟูศูนย์ข้องมูล และ ระบบคอมพิวเตอร์
  • การปรับแต่งแม่พิมพ์และแท่นพิมพ์
  • การอัพเกรดระบบเครื่องจักและระบบควบคุม
  • การรับประกันหลังการซ่อมแซมและบำรุงรักษา
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services