การทำความสะอาดพัดลมแก๊ส

Turbine_edit-500x320

อุตสาหกรรม: เครื่องกำเนิดพลังงาน

สถานที่ : สถานีพลังงานในออสเตรเลีย

เหตุการณ์

มาตรการทำความสะอาดเครื่องกำเนิดพลังงาน PG6541 38เมกะวัตถ์ โดยมีวิธีทางเลือกต่างๆ ดังนี้

  • การทำความสะอาดโดยวิธีปกติ: ใช้เวลา 12 วัน บุคลากร 10 คน โดยใช้สารเคมีและสก๊อตไบรท์
  • การทำความสะอาดโดย ใช้น้ำแข็งแห้ง : ใช้เวลา 3 วัน บุคลากร 2 คน และเครื่องทำน้ำแข็งแห้ง
  • ทีมงาน IRS ได้เคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกับเครื่องทำน้ำแข็งแห้ง เครื่องอัด และวัตถุดิบ
  • การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งได้เริ่มขึ้นใช้เวลา 3 วันและบุคลากร 2 คนและเครื่องทำน้ำแข็งแห้ง
  • ประหยัดเวลาไปได้มากกว่า 9 วันเมื่อเทียบกับการทำความสะอาดแบบก่อนสามารถทำให้เครื่องมือกลับมาใช้หารายได้ได้เร็วขึ้น
  • การทำความสะอาดไปได้ทั่วถึงมากกว่า จากการที่เจ้าของได้รายงานมาว่ากังหันได้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลังการทำความสะอาดแบบก่อน
  • ไม่กระทบถึงสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากแบบก่อนจะมีเรื่องการบาด และถลอกจากการทำความสะอาด
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

International Recovery Services

International Recovery Services