บริการให้คำปรึกษา ฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ

10

จากที่ได้มีส่วนร่วมหลังเหตุการณ์ภัยพิบัตินับพัน IRS ได้รู้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเตรียมการ และ การจัดการที่ไม่เป็นระเบียบ IRS สามารถส่งมอบความเห็นที่เป็นกลางให้แก่บริษัทประกันและทางภาคอุตสาหกรรม ในการวางแผน, การสนองตอบของทีมงานต่อเหตุภัยพิบัติ, ช่วยเหลือเพื่อประหยัดเวลา, ทรัพย์สิน และความกดดัน
บริการให้คำปรึกษา ฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ ประกอบด้วย

  • การประเมินความเสียหายของเครื่องจักร
  • การวิเคราะห์ความสามารถการกลับมาทำงานของเครื่องจักร
  • การวิเคราะห์จากตัวอย่างของการปนเปื้อน
  • การทดสอบระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร
  • การวางแผนและซ้อมรับมือเหตุภัยพิบัติ
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?