บรรเทาการสูญเสีย

Image00013-1110x550

กระบวนการตอบสนองภายในไม่กี่ชั่วโมงแรก หลังจากที่ภัยพิบัติพึ่งเกิดขึ้นเป็นตัวส่งผลชี้วัดว่าระบบปฏิบัติการจะเป็นปกติหรือไม่ การปฏิบัติที่ถูกต้องจะช่วยย่นระยะเวลาการฟื้นฟู  ป้องกันความเสียหายจากเครื่องมือที่ยังสามารถกู้กลับมาใช้งานได้ และเพิ่มมูลค่าของเครื่องมือที่เสียหายให้ได้มากที่สุด IRS พร้อมตอบสนอง 24 ชั่วโมง เพื่อที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาการสูญเสีย บริการเหล่านี้รวมถึง

  • การทำให้ตึก และส่วนประกอบแห้ง
  • การลดความสูญเสียของเครื่องจักรและสินค้า
  • การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และเก็บรักษาสินค้า
  • การเคลื่อนย้ายแม่พิมพ์และแท่นพิมพ์
  • การเคลื่อนย้ายซากทรัพย์
  • การปั๊มน้ำ และการลดระดับน้ำ
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?