การซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Case-pic2_1-500x320

จากประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ความต้องการต่อสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากที่สุด IRS มีเครื่องมือเฉพาะทางในการทำความสะอาด  เพื่อช่วยให้การทำความสะอาด ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ

การบริการซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึง

  • การทำความสะอาดเครื่องครัวอุตสาหกรรม และ เตาดูดควัน
  • การจัดหาเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำ
  • การทำความสะอาดท่อแอร์
  • การทำความสะอาดศูนย์ข้อมูล
  • การกำจัดการปนเปื้อนโดยการเป่าลม, ปั้ม มอเตอร์
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?