• ประหยัดเวลาปิดเครื่อง
  เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของน้ำแข็งแห้งซึ่งไม่มีความชื้น สิ่งปนเปื้อนที่ถูกทำความสะอาดไปยังคงแห้งอยู่ ทำให้กลายเป็นฝุ่นที่เบาบางสามารถถูกดูดออกหรือกรองออกไปได้โดยทันทีระหว่างการทำงาน
 • ลดจำนวนการกำจัดสิ่งสกปรก
  มีการทำความสะอาดเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากกระบวนการทำความสะอาดหลักเสร็จสิ้น สิ่งนี้จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดสิ่งสกปรกและในบางกรณีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลย
 • สามารถทำความสะอาดที่หน้างานได้เลยไม่มีความจะเป็นที่จะต้องเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
 • ลดการขัดข้อง
  เนื่องจากกระบวนการแห้ง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องรอให้เครื่องจักรแห้งจากการตากลม
 • ปราศจากการใช้สารเคมีที่อันตราย
  กระบวนการนี้ยังลดประเด็นเรื่องการใช้สารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย และยังลดอัตราการบาดเจ็บเนื่องจากสามารถทำความสะอาดในที่ที่เข้าไปไม่ถึงได้ด้วย
 • ทำความสะอาดได้มากขึ้นระหว่างการหยุดปฏิบัติงานของเครื่องจักร ความต้องการที่จะต้องแยกชิ้นส่วนประกอบออกมาลดลง และบ่อยครั้งที่ไม่ต้องแยกชิ้นออกมาเลยทำให้ลดระยะเวลาไปได้มาก
 • ลดประเด็นเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพ
  เนื่องจากการทำความสะอาดสามารถเปลี่ยนขนาดหัวได้ต่างๆ แบบ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ในที่ที่มือมนุษย์เข้าไปไม่ถึง หรือไม่ควรเข้าไป
 • เครื่องจักรสามารถเปิดใช้งานต่อได้ทันทีหลังจากกระบวนการทำความสะอาดสิ้นสุด
  เนื่องจากกระบวนการทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งนั้น แห้ง เครื่องมือเครื่องใช้สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าและดำเนินการต่อได้ทันทีหลังจากการทำความสะอาดเสร็จสิ้น IRS ไม่เคยได้รับรายงานความล้มเหลวจากทุกๆ โครงการ ตลอดระยะเวลา 14 ปี
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services