การฟื้นฟูโครงสร้างและองค์ประกอบ

ภายหลังจากเหตุภัยพิบัติ การบริหารจัดการผลกระทบของอาคารและองค์ประกอบ มีความสำคัญอย่างยิ่ง การบริหารจัดการฟื้นฟูที่ไม่เป็นมืออาชีพ ส่งผลไปถืงการกลับมาปนเปื้อนอีกครั้ง การกระทำจากการปนเปื้อนให้กลับไปสู่ความสะอาดในระยะยาวส่งผลมากถึงอายุของทรัพย์สินและสุขอนามัยของพนักงาน IRS มีประสบการณ์ในการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วในพื้นที่สูงสุดถึง 240,000 ตรม. การบริการฟื้นฟูโครงสร้างและองค์ประกอบรวมถึง

  • การฟื้นฟูและการตกแต่งใหม่ของโครงสร้าง
  • การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาการ
  • การทำให้เอกสารแห้ง
  • บริการการกำจัดกลิ่นอับ
  • การฟื้นฟูผลิตภัณฑ์และสินค้า
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services