การซ่อมบำรุงเชิงเทคโนโลยี

3-3

การติดตั้งเครื่องมือที่เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดเพื่อเฝ้าดูสภาพของเครื่องจักร IRS สามารถประเมินผลอย่างแม่นยำของสภาพของเครื่องจักร และซ่อมบำรุงเฉพาะส่วนที่จำเป็นก่อนที่มันจะเสียหาย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและระยะเวลาการซ่อมแซม เทคโนโลยีการบริการซ่อมบำรุงของเราครอบคลุมไปถึง

  • การศึกษาและวิเคราะห์ด้วยแสงอินฟาเรด
  • การเฝ้าดูและวิเคราะห์และสภาพของการสั่นไหว
  • การทดสองเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้อยู่
  • การซ่อมบำรุงเฉพาะของอุปกรณ์เครื่องมือเก่า
  • การจัดการซ่อมบำรุง ทั้งแบบโทรเรียก ป้องกัน และ ตอบสนอง
  • การบริการจัดการซ่อมบำรุงด้วยระบบคอมพิวเตอร์
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services