พร้อมทำหน้าที่ให้กับทุกอุตสาหกรรม

IRS มีอุปกรณ์การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งในหลายพื้นที่ใน ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศไทย, และประเทศสิงค์โปร เพื่อที่จะสนองตอบต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานของเราที่ออสเตรเลีย ประกอบด้วยอุปกรณ์สำหรับเหมืองแร่ และ เครื่องผลิตน้ำแข็งแห้ง IRS ยังสามารถจัดส่งอุปกรณ์ต่างๆ ไปทางตู้คอนแทนเนอร์ไปยังหน้างาน ก่อนที่ระบบจะปิดลงเพื่อลดการขนส่งที่ล่าช้า ด้วยโครงข่ายของผู้จัดส่งและระบบขนส่ง IRS สามารถดำเนินงานได้แม้ในถิ่นที่ห่างไกล

เครื่องกำเนิดพลังงาน

 • เครื่องกำเนิดพลังงานโดยแก๊ส
 • เครื่องกำเนิดพลังงานโดยลม
 • สถานีย่อย
 • สายสะพานสลับไฟ

โรงกลั่นน้ำมัน

 • เครื่องยก
 • แผงวงจรไฟฟ้า
 • เครื่องจักรดำเนินงาน
 • เครื่องมือในการทำงาน
 • ระบบควบคุม

เหมืองแร่

 • สลิปริงค์, เครื่องเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า, ตู้จำหน่ายกระแสฟฟ้า, ตัวต้านพลังงาน, ตัวระบายความร้อน
 • ตัวที่ตั้ง
 • ตัวเจาะ
 • ตัวแดรกไลน์
 • การล้างและการเตรียมตัว
 • เครื่องม้วน
 • สลิปริงค์
 • เครื่อมือควบคุมอุปกรณ์

เครื่องพิมพ์และกระดาษ

 • แท่นพิมพ์
 • เครื่องผลิตกระดาษแข็งและกระดาษ
 • ลูกกลิ้งแอนิล็อกซ์
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?