บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

44-1110x550

ภัยพิบัติวงกว้างสร้างสถานการณ์ที่ท้าทายและยากลำบากที่ต้องประเชิญ IRS ได้เผชิญกับภัยพิบัติใหญ่หลวงต่างๆ มากมาย ทางเราสามารถให้การช่วยเหลือทางภาคพื้นให้แก่ลูกค้าได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ ด้วยข้อตกลงล่วงหน้า IRS สามารถจัดหาทีมงานที่จะช่วยเหลือลูกค้าทั้งในแง่ทางเทคนิคและทางภาคปฏิบัติในภาคพื้น รวมไปถึงการช่วยเหลือระบบปฏิบัติการเบื้องหลัง ประมวลผล และลดภาระหน้าที่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

  • ทีมงานลดความเสียหายของเครื่องจักรอุปกรณ์
  • ทีมงานฉุกเฉินคอยประเมินสถานการณ์และคอยสนับสนุน
  • สนับสนุนระบบปฏิบัติการเบื้องหลัง
  • การจัดการฟื้นฟูโครงการ
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?