การทำความสะอาดด้วยแรงอัดน้ำแข็งแห้ง ใช้วิธีการทำความสะอาดด้วยการใช้แรงอัดเข้าไปทำลายสิ่งสกปรกภายในตัวอุปกรณ์ได้ทั่วถึงกว่าการใช้น้ำ

กระบวนการใช้การผสมผสานจาก 3 แหล่งพลังงาน เพื่อส่งผลที่ดีเยี่ยมต่อกระบวนการควบคุมด้วยตัวเร่งน้ำแข็งแห้ง ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำแข็งแห้งประมาณน้ำแข็งและแรงอัด

  • พลังงานจลน์
    เกล็ดน้ำแข็งแห้งถูกเร่งในการอัดแรงลมเช่นเดียวกับการเร่งปฏิกิริยาทั่วไป ที่ทราบกันดีว่า พลังงานจลน์
  • ความแตกต่างของอุณหภูมิ
    เมื่อเกล็ดของน้ำแข็งแห้งกระทบกับสิ่งปนเปื้อนความแตกต่างของอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งปนเปื้อนกับพื้นผิวจะทำให้ทั้งสองส่วนแยกออกจากกัน
  • การระเหิดและการขยายตัวของโมเลกุล
    เมื่อการกระทบของน้ำแข็งแห้งกับพื้นผิวที่ถูกทำความสะอาดแล้วน้ำแข็งแห้งก็จะกลายสภาพจากของแข็งสู่สภาพการเป็นก๊าส น้ำแข็งแห้งทำมาจากการอัดแน่นของก๊าซคาบอนไดออกไซด์ การขยายตัวที่รวดเร็วของน้ำแข็งแห้งทำ ให้กำจัดสิ่งปนเปื้อน สิ่งนี้เรียกกันว่าการขยายตัวของโมเลกุล
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?