ประวัติบริษัท

ประวัติบริษัท

IRS ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2001 ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

ตั้งแต่นั้นมา IRS จากการให้บริการที่เมืองเมืองเดียวครอบคลุมไปจนทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทีมงานของเรามีพื้นฐานจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิเช่น ภาคเครื่องกำเนิดและจ่ายพลังงานไฟฟ้า, ภาคอุตสาหกรรมอาหาร, ภาคการบำรุงรักษาอากาศยาน, ภาคการประกอบรถยนต์, การติดตั้งและการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ, ภาคการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,  ภาคอุตสาหกรรมเคมี, ภาคการต่อเรือ, ภาคการจัดการไม้, ภาคการผลิตกระดาษ, ภาคการก่อสร้างและการผลิต, ภาคการจัดการน้ำ, และภาคการผลิตสิ่งทอ

ประสบการณ์ในด้านอุตสาหกรรมของเราผสานเข้ากับประสบการณ์การฟื้นฟูหลังจากเหตุภัยพิบัติ ส่งผลให้เราสามารถให้การสนับสนุนทั้งในภาคปฏิบัติและในเชิงเทคนิคในภาคพื้นในเกือบทุกสถานการณ์ ทีมงานของเราส่วนมากมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ เครื่องกำเนิดและจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการบำรุงรักษาอากาศยาน

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services