ทีมงานช่วยเหลือจากเหตุภัยพิบัติ

อุตสาหกรรม: หลายปริษัทประกัน

สถานที่ : ประเทศไทย

 

เหตุการณ์

สืบเนื่องจากเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2011 หลากหลายบริษัทประกันได้ประสบปัญหาจากการที่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมได้เข้ามาเรียกร้องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งปลูกสร้างและธุรกิจของพวกเขา

  • ทีมงานเทคนิคและภาคปฏิบัติทุ่มเทให้กับทางบริษัทประกันและลูกค้าเพื่อที่จะให้คำแนะนำและวิธีการเพื่อรับกับสภาพปัญหาความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • การประชุมเบื้องต้นกับทางลูกค้านอกพื้นที่ในขณะที่น้ำท่วมเพื่อความเข้าใจในวิธีการและเครื่องมือที่จะปฏิบัติการ
  • ลูกค้าได้รับทราบและประเมินต่อแผนการฟื้นฟูและให้คำแนะนำในการทำความสะอาดและแนะนำในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
  • ทีมลดการสูญเสียได้เข้าไปทำความสะอาดและประเมินแม่พิมพ์และแท่นพิมพ์ เพื่อ ที่จะนำกลับมาใช้ไหม่ในขณะที่น้ำยังท่วมอยู่
  • เมื่อระดับน้ำได้ลดลง ทีมฟื้นฟูได้เข้าไปทำความสะอาดเพื่อจัดการสิ่งปฏิกูลและฆ่าเชื้ออาคาร
  • ดำเนินการจัดการสิ่งปนเปื้อน และซ่อมแซมเครื่องมือตามความต้องการของลูกค้า
  • การเพิ่มมูลค่าของบริษัทประกันมากกว่าแทนที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • การให้คำแนะนำและชี้ทางให้แก่ลูกค้าในวันที่มืดมน ช่วยคงสภาพจิตใจของลูกค้าให้ดีขึ้นและด้วยการเป็นมืออาชีพในการทำงานจากประสบการณ์ที่ผ่านมานับครั้งไม่ถ้วน
  • ย่นระยะเวลาการฟื้นฟูเมื่อมีแผนการและการกระทำอย่างชัดเจน
  • บริษัทประกันสามารถลดค่าใช้จ่าได้หลายล้านดอลล่าสหรัฐจากการที่เข้าไปช่วยเหลือลูกค้า
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

International Recovery Services

International Recovery Services