การทำความสะอาดเครื่องกำเนิดพลังงาน, ใบพัด และสเตเตอร์

Dry-Ice-Case-Study-Generator-Cleaning-500x320

อุตสาหกรรม: เครื่องกำเนิดพลังงาน

สถานที่ : สถานีพลังงานในออสเตรเลีย

เหตุการณ์

รายการปิดเพื่อการซ่อมบำรุง เครื่องกำเนิดพลังงาน Alstom รุ่น T190-240 ระดับ 48 เมกะวัตถ์

ทางเลือกการทำความสะอาด

  • การทำความสะอาดด้วยเคมี ใช้เวลา 7-10 วัน บุคลากร 6 คน โดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าและสารเคมี
  • การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง ใช้เวลา 3 วัน บุคลากร 2 คน และเครื่องทำน้ำแข็งแห้ง
  • การทำความสะอาดด้วยเคมี ใช้เวลา 7-10 วัน บุคลากร 6 คน โดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าและสารเคมี
  • การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้ง ใช้เวลา 3 วัน บุคลากร 2 คน และเครื่องทำน้ำแข็งแห้ง
  • ประหยัดเวลาไปได้มากกว่า 4 วันเมื่อเทียบกับการทำความสะอาดแบบก่อนสามารถทำให้เครื่องมือกลับมาใช้เพื่อหารายได้ได้เร็วขึ้น
  • การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่น้ำแข็งแห้งเข้าไปทำความสะอาดในส่วนที่มือเข้าไปไม่ถึงได้
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

International Recovery Services

International Recovery Services