บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

Image00008-1110x550

ทีมงานของ IRS มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานที่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงความชำนาญจากการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ทำให้ IRS สามารถส่งมอบการจัดการได้โดยตรงถึงลูกค้าหลังจากเหตุภัยพิบัติ

บริการให้คำปรึกษา ฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ

Having been involved in the aftermath of thousands of disaster situations, IRS has witnessed the devastating impacts of poor preparation and a disorganized response.

บริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

Wide area catastrophes create some of the most challenging and devastating situations insurers can face; IRS has experience with some of the world’s largest catastrophes

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services