บริการให้คำปรึกษา และบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

Image00008-1110x550

ทีมงานของ IRS มีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานที่หลากหลายอุตสาหกรรม รวมไปถึงความชำนาญจากการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ ทำให้ IRS สามารถส่งมอบการจัดการได้โดยตรงถึงลูกค้าหลังจากเหตุภัยพิบัติ

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?