บริการซ่อมบำรุงเพื่อการป้องกัน

Image00033-1110x550

การที่เครื่องจักรเสียหายโดยไม่คาดคิด ส่งผลเสียมากมายต่อธุรกิจ ซึ่งทำให้การบำรุงรักษาล่วงหน้ามีส่วนสำคัญต่อธุรกิจอย่างยิ่ง IRS ได้พัฒนาชุดบริการเพื่อการซ่อมบำรุงซึ่งทำให้ลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังให้เครื่องจักรเก่าทำงานได้เหมือนใหม่

การซ่อมบำรุงเชิงเทคโนโลยี

Utilizing the latest technology to monitor the condition of machinery, IRS can make accurate assessments of the health of machinery and only repair what is required before it fails, cutting maintenance costs and downtime.

การทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

After dealing with the worst possible disasters imaginable, IRS has a wealth of experience that makes normal operational contamination removal easy, helping keep machinery running longer and more efficiently. Our machinery maintenance

การซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

Experience working in the most demanding environments has prepared IRS to provide a comprehensive range of specialized facilities maintenance assistance, to make regular cleaning and operation of specialized work environments

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services