บริการการฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ

เหตุภัยพิบัติ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน และผลที่ตามมาได้ทำลายบริษัทที่ดีเยี่ยมไปหลายบริษัท IRS คือองค์กรที่มีประสบการณ์สะสมมากว่า 134 ปี กับเหตุภัยพิบัติ IRS ถือเป็นเรื่องประจำวันในจัดหาการสนับสนุนทั้งทางภาคปฏิบัติและทางด้านเทคนิคที่เป็นเอกเทศตั้งแต่วันแรก ตลอดระยะเวลากระบวนการในการฟื้นฟูจนถึง 1 ปี หลังจากระบบได้ทำการเริ่มต้นใหม่

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?