บริการการฟื้นฟูหลังจากภัยพิบัติ

เหตุภัยพิบัติ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้ทุกวัน และผลที่ตามมาได้ทำลายบริษัทที่ดีเยี่ยมไปหลายบริษัท IRS คือองค์กรที่มีประสบการณ์สะสมมากว่า 134 ปี กับเหตุภัยพิบัติ IRS ถือเป็นเรื่องประจำวันในจัดหาการสนับสนุนทั้งทางภาคปฏิบัติและทางด้านเทคนิคที่เป็นเอกเทศตั้งแต่วันแรก ตลอดระยะเวลากระบวนการในการฟื้นฟูจนถึง 1 ปี หลังจากระบบได้ทำการเริ่มต้นใหม่

บรรเทาการสูญเสีย

Actions taken in the first few hours following a disaster make a critical difference in determining if a business returns to operation or not.

การกู้คืนของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

Losing long lead time, critical machinery due to disaster can be fatal to an operation. This is where IRS can help

การฟื้นฟูโครงสร้างและองค์ประกอบ

Following a disaster, it is critical to manage the impact on buildings and contents.

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services