ความพร้อมต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ความพร้อมต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

IRS มีความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการตอบสนองต่อลูกค้าทันทีที่ร้องขอ ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยชุดเคลื่อนที่เรวก็ว

IRS มีสำนักงานประจำอยู่ที่ ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศจีน, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศสิงค์โปร, ประเทศไทย และมีการวางตำแหน่งและเครื่องมือในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติการและเคลื่อนที่ พร้อมในประสบการณ์ เพื่อที่จะตอบสนองกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ห่างไกล ในช่วงเวลาที่สำคัญและจำกัด  IRS จึงมีโครงสร้างที่คล่องตัวเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อทุกพื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services