การสนับสนุนบำรุงรักษาเครื่องมือ

Case-pic2_1-500x320

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องครัวอุตสาหกรรม

อุณหภูมิของห้องครัวได้สูงขึ้นส่งผลให้ผลของการทำงานต่ำลง

photo_retouch-500x320

บริการการประหยัดพลังงานของแผนก

มีบันทึกการใช้พลังงานของห้องพักลูกค้าสูงมาอย่างต่อเนื่อง

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services