บรรเทาการสูญเสีย

Molds-Dies-Case-Study-Photo-500x320

น้ำท่วมประเทศไทยปี 2011 เขตนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอยู่ภายในน้ำที่ท่วมสูง 1.5 เมตร กระทบต่อกระบวนการผลิต รวมไปถึงการติดตั้งแม่พิมพ์และแท่นพิมพ์

Flooded-Warehouse-500x320

น้ำท่วมประเทศไทยปี 2011 คลังสินค้าถูกน้ำท่วมสูง 0.5 เมตร เพิ่มความ เสี่ยงให้แก่สินค้าภายใน

Flooded-Tyre-Plant-1-500x320

ระหว่างเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยปี 2011 โรงงานและบริเวณโดยรอบถูกน้ำท่วมที่ระดับความสูง 2 เมตร

Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

Need Urgent Disaster Recovery Support?

International Recovery Services

International Recovery Services