อุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมสิ่งทอรวมถึง การปั่นด้าย, การทอผ้า, การย้อมผ้า และกระบวนการสำเร็จ

สถานที่: รังสิต, ประเทศไทย

เหตุการณ์ : พื้นที่ในเขตโรงงานสิ่งทอ 250,000 ตรม. รวมทั้งสถานีย่อย, โรงบำบัดน้ำเสีย, กระบวนการหลายกหลาย ที่พักพนักงาน อยู่ภายใต้น้ำท่วมสูง 2 เมตร ระหว่างน้ำท่วมประเทศไทยปี 2011

  • เจ้าหน้าที่กว่า 200 คน เข้าไปในพื้นที่เพื่อการทำความสะอาดโครงสร้างและกำจัดคราบต่างๆ
  • ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจาก IRS เข้าประเมินอาคาร, เครื่องมือ, สายการผลิต, และเครื่องจักร
  • เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งหม้อต้ม, อาคารบำบัดน้ำเสียได้รับการซ่อมแซม
  • อาคารรวมถึง บ้าน 14 หลัง หอพัก 5 หอ, ห้องอาหารและสำนักงาน ได้รับการซ่อมแซมและเปิดใช้งาน
  • ได้ทำการแยกชิ้นส่วนเครื่องจักรและทำการกำจัดสิ่งปนเปื้อน เปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็น
  • ประหยัดความเสียหายไปมูลค่ารวมทั้งหมดกว่า 50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการที่ไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่ใหม่
  • เนื่องจากอายุของเครื่องจักร การฟื้นฟูเครื่องได้มีโอกาสทำให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้นและออกแบบเครื่องจักรใหม่
  • การจัดการโครงการได้มีการจัดการรายงานให้เข้าใจง่ายตรงต่อผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.

International Recovery Services

International Recovery Services