น้ำท่วมโรงงานตัด และเจียระไนเพชร

อุตสาหกรรม: โรงงานตัด และเจียระไนเพชร

สถานที่: นวนคร, ประมาณ 50 กิโลเมตร จากตอนเหนือของกรุงเทพฯ ประเทศไทย

เหตุการณ์ : จากเหตุการณ์น้ำท่วมประเทศไทยในเดือนตุลาคม 2011 ระดับน้ำได้ท่วมเข้ามาในโรงงานตัดและเจียระไนเพชรความสูงประมาณ 2 เมตร ระบบการผลิตและห้องปฏิบัติการถูกน้ำท่วมจนหมด มีเครื่องตัดเพชรนับร้อยเครื่อง, เครื่องเจียระไนเพชร,เครื่องขัดเงา ซึ่งทั้งหมดเป็นเครื่องมือเฉพาะ

  • เนื่องจากเครื่องมือทั้งหมดอ่อนไหวต่อการเคลื่อนย้ายและการกระทบกระเทือน IRS ได้ทำการทำสอบแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม ทำความสะอาดทีละเครื่อง
  • เนื่องจากผลการทดสอบแยกชิ้นส่วนและทำความสะอาดเครื่องมือทั้งหมดได้ทำการเคลื่อนย้ายออกมาจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่อทำการซ่อมแซมโดย IRS
  • มอเตอร์ทั้งหมดได้ทำการซ่อมแซม และทดสอบใหม่
  • อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั้งหมดเช่น เลื่อยตัดเพชร, เครื่องตรวจวัด และอื่นๆ ได้ทำการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โดย IRS และทำการซ่อมแซม
  • เครื่องมือประมาณ 70% ของทั้งหมดได้ทำการซ่อมแซมและกลับมาการได้ปรกติ เครื่องมือที่ไม่สามารถกู้กลับมาใช้การได้เนื่องจากการถูกกัดกร่อนและอ่อนไหวต่อการเคลื่อนย้าย
  • ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 700,00 เหรียญสหรัฐจากที่ต้องซื้อใหม่ได้
  • สามารถนำเครื่องมือกลับมาใช้ได้ใหม่  ทำให้ประหยัดเวลาไปได้มากกว่า 4 เดือน เนื่องจากเครื่องมือทั้งหมดเป็นสินค้านำเข้าการ
Need Urgent Assistance?

Contact us for professional support.